Ορθή επανάληψη του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας του κωδικού 104 της Ανακοίνωσης ΣΟΧ Α.Π. 2657/01-04-2020 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύεται από το Κέντρο  Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ορθή επανάληψη του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό 104 της Ανακοίνωσης ΣΟΧ Α.Π. 2657/01-04-2020 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. «Έκτακτο προσωπικό στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού». Παρακαλούμε  πατήστε για να δείτε αναλυτικά τον σχετικό πίνακα:<!–break–>

Ημερομηνία: 

Δευ, 04/05/2020 – 09:40

Συνημμένο Μέγεθος
Κωδικός 104 με ΑΔΑ (ορθή επανάληψη) 578.84 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις