Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία: Απολογισμός της πρώτης χρονιάς λειτουργίας και ο προγραμματισμός σπουδών για τη χρονιά 2020-2021

Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία, ο απολογισμός των πεπραγμένων της πρώτης χρονιάς λειτουργίας της και το πρόγραμμά της για τη χρονιά 2020-2021.

The post Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία: Απολογισμός της πρώτης χρονιάς λειτουργίας και ο προγραμματισμός σπουδών για τη χρονιά 2020-2021 appeared first on ελculture.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις