Ανασυνταχθείς πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας κωδικού θέσης: 117 της υπ’αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης

Δημοσιεύεται ο Ανασυνταχθείς πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας του κωδικού θέσης: 117 ειδικότητας: ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων της υπ’αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης. Ημερομηνία:  Τετ, 12/08/2020 – 11:55 Συνημμένο Μέγεθος Ανασυνταχθείς Πίνακας Κωδικού Θέσης:117 Ειδηκότητα: ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων 1.67 MB Διαβάστε την συνέχεια εδώ…