10 νέες θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος στην Αθήνα

Το Σωματείο ‘ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ’, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε  Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 0-5 ετών στην Αθήνα» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για απασχόληση στην Αθήνα:
…συνεχεια εδώ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο