Πρόστιμο 10 εκ. στην Ελλάδα από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για διαχείρηση απορριμάτων

Η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30,000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και λόγω καθυστερήσεως στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποβλήτων. Το Δικαστήριο είχε διαπιστώσει την παράβαση της Ελλάδας για πρώτη φορά με απόφαση του 2009, αλλά έκτοτε η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, παρά την προθεσμία που η Κομισιόν είχε θέσει στη χώρα (Μάρτιος του 2013). Ως εκ τούτου η Κομισιόν παρέπεμψε τη χώρα εκ νέου στο ΔΕΚ με αποτέλεσμα της σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, με απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί σε προσήκουσα εφαρμογή διαφόρων οδηγιών, ήτοι της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων, της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Το Δικαστήριο αναφέρει ότι επιπλέον δεν είχε σχέδιο διαχειρίσεως των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης, ούτε είχε δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαθέσεως των επικίνδυνων αποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα δεν είχε λάβει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνταν για την εξασφάλιση, ως προς τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, της τηρήσεως των κανόνων περί αξιοποιήσεως και διαθέσεως των αποβλήτων και περί αδειοδοτήσεως και εκμεταλλεύσεως των χώρων υγειονομικής ταφής.

Αθ. Αθανασίου, ΚΥΠΕ, Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο