Εκτοξεύεται στις 19/3 ο πρώτος δορυφόρος ελληνικής κατασκευής (UPSat) από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Εκτοξεύεται στις 19/3 ο πρώτος δορυφόρος ελληνικής κατασκευής (UPSat) από το Πανεπιστήμιο Πατρών Η αποστολή QB 50 αποτελεί το αντικείμενο ενός ερευνητικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP 7 Space) με συντονιστή το VKI (Belgium). Προβλέπει την κατασκευή, τον εξοπλισμό με κατάλληλα μετρητικά συστήματα, την εκτόξευση και την επιχειρησιακή λειτουργία μίας συστοιχίας 50 μικροδορυφόρων διαστάσεων 10x10x20 cm3 που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων και τη μελέτη της κατώτερης θερμόσφαιρας, μίας στιβάδας της ατμόσφαιρας σε απόσταση 200-380 km από την επιφάνεια της γης. Οι δορυφόροι θα εκτοξευθούν σε διαφορετικές τροχιές και θα συλλέγουν δεδομένα για χρονικό διάστημα 6-12 μηνών. Η δράση του QB 50, όπως προδιαγράφεται και στη σχετική προκήρυξη, έχει παράλληλα και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και νέους επιστήμονες, οι οποίοι αποτελούν και το βασικό κορμό της ομάδας UPSat, του Ελληνικού Μικροδορυφόρου ανοιχτού λογισμικού που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου αυτού.   Για τη συμμετοχή στην ομάδα των φορέων που θα κατασκευάσουν τους μικροδορυφόρους δημοσιεύθηκε διεθνής ανοιχτή ανταγωνιστική πρόσκληση, στην οποία αξιολογήθηκε η τεχνική επάρκεια των φορέων να υλοποιήσουν το έργο σχεδιασμού κατασκευής και δοκιμής του μικροδορυφόρου.
Πηγή
Tromaktiko.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο