Ανασυνταχθείς πίνακας κωδικού θέσης 116 και πίνακες σε ορθή επανάληψη κωδικών θέσεων 117 και 119 της υπ’αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης

Δημοσιεύονται οι παρακάτω Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας της υπ’ αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης:

 

Δείτε ολόκληρη την υπ’ αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωση:

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης

Ημερομηνία: 

Τρι, 26/05/2020 – 15:35

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις