04/06/2020 – 09/06/2020: “Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 2 φυσικών προσώπων για το πρόγραμμα Curing the Limbo”

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 118285/2-6-2020 Ανακοίνωση, τα παραρτήματα και η αίτηση, που αφορoύν την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 2 φυσικών προσώπων για το πρόγραμμα “Curing the Limbo”.<!–break–>

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 00:01 έως και Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00. 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: smeproslipsi@athens.gr

Πληροφορίες: 210 5246225

Ημερομηνία: 
Πεμ, 04/06/2020 – 00:00Τρι, 09/06/2020 – 15:00

Συνημμένο Μέγεθος
Ανακοίνωση 483.65 KB
Παράρτημα 1: Πίνακες Αποδεκτών Τίτλων Σπουδών 202.76 KB
Παράρτημα 2: Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ 313.54 KB
Παράρτημα 3: Απόδειξη Γλωσσομάθειας 770.67 KB
Παράρτημα 4: Αρμοδιότητες και καθήκοντα κωδικών θέσεων 106.15 KB
Έντυπο αίτησης 63.5 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις