Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 113475/27-05-2020 Ανακοίνωσης

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 113475/27-05-2020  Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριάντα επτά (37) ατόμων, χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020 καθώς και ο πίνακας απορριπτέων των ως άνω κωδικών.<!–break–>

Δείτε παρακάτω:

Ημερομηνία: 

Δευ, 15/06/2020 – 14:35

Συνημμένο Μέγεθος
Κωδικός θέσης 102: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 414.54 KB
Κωδικός θέσης 109: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 392.99 KB
Κωδικός θέσης 113: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 477.23 KB
Πίνακας Απορριπτέων 161.84 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις