Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 118285/02-06-2020 Ανακοίνωσης για το πρόγραμμα “Curing the limbo”

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 118285/02-06-2020 Ανακοίνωσης των κωδικών θέσεων: 110 (Ειδικότητα: Συντονιστής/τρια γλωσσικης εκπαίδευσης ) και 112 (Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας)

<!–break–>

Ενστάσεις μπορούν να γίνουν από 03/07/2020 μέχρι και 13/07/2020, ηλεκτρονικά στο e-mail: t.geniko.protokolo@athens.gr  και θα απευθύνονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Curing the limbo.

Πληροφορίες: 210 5246225

Δείτε παρακάτω:
1. Κωδικός θέσης 110: Ειδικότητα: Συντονιστής/τρια γλωσσικης εκπαίδευσης  : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  

2. Κωδικός θέσης 110: Ειδικότητα: Συντονιστής/τρια γλωσσικης εκπαίδευσης: ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3. Κωδικός θέσης 112: Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Ημερομηνία: 

Πεμ, 02/07/2020 – 13:05

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις