Διαμορφωμένος πίνακας απορριπτέων κατόπιν ενστάσεως, της με Α.Π. 118285/02-06-2020 Ανακοίνωσης (“Curing the limbo)”

Δημοσιεύεται ο Διαμορφωμένος Πίνακας Απορριπτέων από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν ενστάσεως της υπ’αριθ. πρωτ. 118285/02-06-2020 Ανακοίνωσης του κωδικού θέσης: 110

(Ειδικότητα: Συντονιστής/τρια γλωσσικης εκπαίδευσης ) για το πρόγραμμα “Curing the limbo”.

<!–break–>

Δείτε παρακάτω:
 

Ημερομηνία: 

Τρι, 14/07/2020 – 08:00

Συνημμένο Μέγεθος
110_Πίνακας Απορριπτέων 208.16 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις