Ανασυνταχθείς πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας κωδικού θέσης: 117 της υπ’αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης

Δημοσιεύεται ο Ανασυνταχθείς πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας του κωδικού θέσης: 117 ειδικότητας: ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων της υπ’αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης.

Ημερομηνία: 

Τετ, 12/08/2020 – 11:55

Συνημμένο Μέγεθος
Ανασυνταχθείς Πίνακας Κωδικού Θέσης:117 Ειδηκότητα: ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων 1.67 MB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις