09/09/2020 – 10/09/2020: “ΚΥΑΔΑ – Ανακοίνωση σύναψης σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Τρίτη, 08/09/2020 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

<!–break–>

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: soxkyada@athens.gr. Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα  από τις 08:00 της Τετάρτης, 09/09/2020 έως και τις 15:00 της Πέμπτης, 10/09/2020.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

Ημερομηνία: 
Τετ, 09/09/2020 – 08:00Πεμ, 10/09/2020 – 15:00

Συνημμένο Μέγεθος
Ανακοίνωση Κ.Υ.Α.Δ.Α. για θέση νοσηλευτή με ΑΔΑ (για 1 άτομο) 712.01 KB
Ειδικό παράρτημα ανακοίνωσης ΚΥΑΔΑ 534.41 KB
ΚΥΑΔΑ-Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 6 157 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις