Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ Α.Π. 8645/08-09-2020 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.« Έκτακτο προσωπικό στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19»

Δημοσιεύονται από το Κέντρο  Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ο Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ Α.Π. 8645/08-09-2020 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. « Έκτακτο προσωπικό στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19». Παρακαλούμε  πατήστε για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

<!–break–>

 

Ημερομηνία: 

Παρ, 11/09/2020 – 11:45

Συνημμένο Μέγεθος
Κωδικός 200 με ΑΔΑ 247.73 KB
Πίνακας απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ Α.Π. 8645/08-09-2020 642.32 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις