31/12/2020 – 08/01/2021:”Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 344 ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05/07/2021”

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 292880/30-12-2020  Ανακοίνωση , το παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 344 ατόμων χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 05/07/2021 διαφόρων ειδικοτήτων.

<!–break–>

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων Αιτήσεων μαζί με ευκρινές  φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. έως και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ. 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: soxproslipsi@athens.gr 

Δείτε παρακάτω:

Ημερομηνία: 
Πεμ, 31/12/2020 – 08:00Παρ, 08/01/2021 – 23:55

Συνημμένο Μέγεθος
Ανακοίνωση 475.14 KB
Παράρτημα 339.66 KB
Έντυπο αίτησης σε μορφή word προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωσή της 78.5 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις