11/01/2021: “Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης Πίνακα Απορριπτέων της Ανακοίνωσης με αριθ. πρωτ.13830/29-12-2020 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.”

Δημοσιεύονται από το Κέντρο  Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, καθώς επίσης ο Πίνακας Απορριπτέων της Ανακοίνωσης με αριθ. πρωτ. 13830/29-12-2020 για την κάλυψη μέσω της πρόσληψης πενήντα πέντε (55) ατόμων των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ”Κ.Υ.Α.Δ.Α.” με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι την 05η/07/2021 για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Παρακαλούμε  πατήστε για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες:

<!–break–>

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες (κος Καράβης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας: 2105246515, -516, εσωτ. 113). 

Ημερομηνία: 

Δευ, 11/01/2021 – 08:35

Συνημμένο Μέγεθος
ΚΩΔ.101 ΜΕ ΑΔΑ 240.52 KB
ΚΩΔ.102 ΜΕ ΑΔΑ 239.6 KB
ΚΩΔ.103 ΜΕ ΑΔΑ 239.33 KB
ΚΩΔ.104 ΜΕ ΑΔΑ 230.91 KB
ΚΩΔ.105 ΜΕ ΑΔΑ 256.45 KB
ΚΩΔ.106 ΜΕ ΑΔΑ 229.45 KB
ΚΩΔ.107 ΜΕ ΑΔΑ 233.62 KB
ΚΩΔ.108 ΜΕ ΑΔΑ 238.21 KB
ΚΩΔ.109 ΜΕ ΑΔΑ 239.65 KB
ΚΩΔ.111 ΜΕ ΑΔΑ 240.35 KB
ΚΩΔ.112 ΜΕ ΑΔΑ 242.41 KB
ΚΩΔ.113 ΜΕ ΑΔΑ 242.06 KB
ΚΩΔ.114 ΜΕ ΑΔΑ 250.49 KB
ΚΩΔ.115 ΜΕ ΑΔΑ 248.07 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (ΜΕ ΑΔΑ) 857.25 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις