29/01/2021 – 02/02/2021: Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση μίθωσης έργου για την υλοποίηση της πράξης ” Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων”

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 022094/27-01-2021 Ανακοίνωση , τα παραρτήματα και η αίτηση, που αφορoύν την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 2 ατόμων για την υλοποίηση της πράξης ” Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων” στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής”.

<!–break–>

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 08:00 έως και Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00. 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: smeproslipsi@athens.gr

Πληροφορίες: 210 5210634, 210 5210701

Ημερομηνία: 

Παρ, 29/01/2021 – 08:00Τρι, 02/02/2021 – 15:00

Συνημμένο Μέγεθος
Aνακοίνωση 491.37 KB
Παράρτημα 2: Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ 317.06 KB
Παράρτημα 3: Απόδειξη Άριστης Αγγλικής Γλώσσας 389.75 KB
Έντυπο αίτησης 100 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις