04/02/2021: “Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π. 216387/30-09-2020 (ΑΔΑ: 61Ε4Ω6Μ-4ΩΡ)).”

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π. 216387/30-09-2020 (ΑΔΑ: 61Ε4Ω6Μ-4ΩΡ)) που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων, για την υλοποίηση  του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας»στο Δήμο Αθηναίων.

<!–break–>

 

Ημερομηνία: 

Πεμ, 04/02/2021 – 13:40

Συνημμένο Μέγεθος
Κωδικός θέσης 101: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 387.81 KB
Κωδικος θέσης 102: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 387.49 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις