Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 022094/27-01-2021 (ΑΔΑ: 62ΝΤΩ6Μ-ΖΛ2) Ανακοίνωσης για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Κατάταξης καθώς και οι Πίνακες Απορριπτέων της υπ’αριθ. πρωτ. 022094/27-01-2021 (ΑΔΑ: 62ΝΤΩ6Μ-ΖΛ2)  Ανακοίνωσης για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:  «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων»

<!–break–>

Ενστάσεις μπορούν να γίνουν από 27/02/2021 και ώρα 08:00 έως και 01/03/2021 και ώρα 15:00, ηλεκτρονικά στο e-mail:  smeproslipsi@athens.gr  και θα απευθύνονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Πληροφορίες: 210 5210634

Ημερομηνία: 

Παρ, 26/02/2021 – 09:30

Συνημμένο Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 749.56 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 746.98 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ: 101 763.16 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ: 102 763.49 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις