06/04/21: Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π. 271301/07-12-2020 (ΑΔΑ: 6YEAV6M-0AK).

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π.271301/07-12-2020 (ΑΔΑ: 6YEAV6M-0AK) ) που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 ατόμων, για την υλοποίηση  του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας»στο Δήμο Αθηναίων.

<!–break–>

Δείτε παρακάτω στα συνημμένα:

Ημερομηνία: 

Τρι, 06/04/2021 – 10:35

Συνημμένο Μέγεθος
Κωδικός θέσης 101: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ. 387.07 KB
Κωδικος θέσης 102: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 390.67 KB
Κωδικός θέσης 103: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ. 384.2 KB
Κωδικός θέσης 104: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ. 384.45 KB
Κωδικός θέσης 105: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ. 387.98 KB
Κωδικός θέσης 106: ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 393.75 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 647.44 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις