24/06/2021-02/08/2021: “Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «FOSTERING THE URBAN FOOD SYSTEM TRANSFORMATION THROUGH INNOVATIVE LIVING LABS IMPLEMENTATION (FUSILLI)»”

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 192673/22-07-2021 Ανακοίνωση ,τα παραρτήματα και η αίτηση, που αφορoύν την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου “FOSTERING THE URBAN FOOD SYSTEM TRANSFORMATION THROUGH INNOVATIVE LIVING LABS IMPLEMENTATION (FUSILLI)” (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020” (H2020-FNR-2020/CE-FNR-07-2020).

<!–break–>

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 και ώρα 08:00 έως και Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00.

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL:smeproslipsi@athens.gr

Πληροφορίες: 210 3249273

Tο έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αρ. 101000717

 

Ημερομηνία: 
Σάβ, 24/07/2021 – 08:00Δευ, 02/08/2021 – 15:00

Συνημμένο Μέγεθος
1. Ανακοίνωση 532.51 KB
2. Παράρτημα 1: Πίνακας Αποδεκτών Τίτλων Σπουδών για την ειδικότητα όπως αυτή περιγράφεται στον κωδικό θέσης 86.68 KB
3. Παράρτημα 2: Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ 316.92 KB
4. Παράρτημα 3: Απόδειξη Άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας 389.77 KB
5. Έντυπο αίτησης σε μορφή word προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωσή της 63 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις