22/10/2021 – 01/11/2021: “Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου”

Ανακοινώνεται η  με Α.Π. 194830/23-07-2021  Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 7/2021, το παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 ατόμων,για την υλοποίηση  του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων».

<!–break–>

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 έως και Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021. 

MONO ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΛΙΟΣΙΩΝ 22, Τ.Κ. 10438, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψιν κ. Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5277450, 210 5277509, 210 5277484, 210 5277480, 210 5277452, 210 5277510, 210 5277514, 210 5277516, 210 5277520).

Ημερομηνία: 
Παρ, 22/10/2021 (Όλη την ημέρα)Δευ, 01/11/2021 (Όλη την ημέρα)

Συνημμένο Μέγεθος
Ανακοίνωση 852.42 KB
Παράρτημα ΣΟΧ 922.17 KB
Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 674.63 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις