Πίνακες Κατάταξης σε ορθή επανάληψη της υπ’αριθμό ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π.311848/12-11-2021 (ΑΔΑ: 63Ν6Ω6Μ-ΗΝΙ))

Δημοσιεύονται σε ορθή επανάληψη οι Πίνακες κατάταξης των κωδικών θέσεων:101,103 και 104 της υπ’αριθμό ΣΟΧ 1/2022 (Α.Π.311848/12-11-2021 (ΑΔΑ: 63Ν6Ω6Μ-ΗΝΙ) Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δώδεκα  (12) ατόμων 

<!–break–>

για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά) της Πράξης «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001891 στο Δήμο Αθηναίων.

Ημερομηνία: 

Πεμ, 28/04/2022 – 10:10

Συνημμένο Μέγεθος
Ορθή επανάληψη κωδικού θέσης 101: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 569.21 KB
Ορθή επανάληψη κωδικού θέσης 103: ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 512.46 KB
Ορθή επανάληψη κωδικού θέσης 104: ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 567.57 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις