23/06/2022 – 29/06/2022: “Ανακοίνωση πρόσληψης με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 14 ατόμων στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων.”

Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. πρωτ. 172224/21-06-2022 Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 14 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, το παράρτημα και η αίτηση.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων επί των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 έως και Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

<!–break–>

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450,  2105277480, 2105277452, 2105277484,2105277516,2105277509, 2105277514, 2105277510).

Ημερομηνία: 
Πεμ, 23/06/2022 (Όλη την ημέρα)Τετ, 29/06/2022 (Όλη την ημέρα)

Συνημμένο Μέγεθος
1.Ανακοίνωση 451.52 KB
2.Παράρτημα με σήμανση έκδοσης 10-06-2021 492.63 KB
3. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ειδικότητας: ΥΕ 922.17 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις