Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 157172/06-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της με Α.Π. 157172/06-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων  που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων.

<!–break–>

 

Ημερομηνία: 

Παρ, 24/06/2022 – 09:55

Συνημμένο Μέγεθος
1. Κωδικός θέσης:102: ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 443.04 KB
2. Κωδικός θέσης:103: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 434.54 KB
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 148.87 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις