Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 172224/21-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων.

Δημοσιεύονται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της με Α.Π. 172224/21-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων  που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων.

<!–break–>

 

Ημερομηνία: 

Τρι, 05/07/2022 – 09:25

Συνημμένο Μέγεθος
Κωδικός θέσης:101: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 425.61 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 151.46 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις