Δ. Αθηναίων: Την Πέμπτη η συζήτηση για το δάνειο των 55 εκ. ευρώ

Την 01 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 συνεδριάζει στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο (5η Συνεδρίαση) τγια λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση α) της σύναψης δανείου ποσού 55 εκ. Ευρώ μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, β) των όρων
σύναψης του δανείου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη χρηματοδοτική σύμβαση, γ) της σύστασης Μονάδας Συντονισμού Έργου και δ) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων ή του Αναπληρωτή Δημάρχου να υπογράψει την επισυναπτόμενη δανειακή σύμβαση και να αιτηθεί την πρώτη εκταμίευση ποσού Ευρώ 16,5 εκ. καθώς και κάθε επόμενης εκταμίευσης (Σχετ. η υπ΄αριθμ. 168/2018
κατά πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

2. Ενημέρωση – συζήτηση για την πορεία των εργασιών σχετικά με τη “Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου” ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο