Οι παράνομες ελληνοποιήσεις και η απάντηση της Περιφέρειας Αττικής

Πληροφορίες για μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων με τη… μέθοδο των εικονικών γάμων δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας την αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτές, στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.
Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Αττικής κάνει λόγο για «ανακριβείς αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, σχετικά με τη δήθεν “εμπλοκή υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής” σε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων». Παράλληλα, ενημερώνει ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής δεν έχουν καμία ανάμειξη στο ζήτημα αυτό.
«Είναι προφανές ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής (β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρώην Κρατικής Περιφέρειας), δύο εντελώς διακριτών και ξεχωριστών θεσμών (σημειώνεται εδώ ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ασκεί έλεγχο νομιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Περιφέρεια Αττικής ως ΟΤΑ Β’ βαθμού δεν έχει την αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο