Απίστευτο: Μόνο δυο παιδικές χάρες είναι νόμιμες στο Δήμο Αθηναίων

Μπορεί ο Δήμος της Αθήνας να διαθέτει συνολικά 70 παιδικές χαρές, αλλά από αυτές μόνο δύο είναι μόνιμες.

Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις σε 14 από τις παιδικές χαρές έχουν γίνει κάποιες εργασίες από το 2015 ενώ μόλις φέτος- όπως αναφέρεται στο αποκαλυπτικό έγγραφο που παρουσιάζει το epoli.gr – προχώρησε ο εν λόγω Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων όλες εκείνες τις ενέργειες, προκειμένου να εναρμονιστούν οι Παιδικές Χαρές με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον «Προτεινόμενο Σχεδιασμό Αναπλάσεων Παιδικών Σταθμών Δήμου Αθηναίων», που περιγράφει την «υφιστάμενη κατάσταση» αναφέρεται:

«Στον Δήμο Αθηναίων υπάρχουν σήμερα 128 δημόσιοι ελεύθεροι χώροι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους χαρακτηρισμένοι ως Κοινόχρηστοι χώροι Πρασίνου και ορισμένοι αμιγείς Παιδικές Χαρές.

Οι 54 από αυτούς είναι διαμορφωμένοι είτε ως αστικές πλατείες, είτε ως ευρύτεροι χώροι πρασίνου με σημεία στάσης και με ορισμένα μεταλλικά όργανα αθλοπαιδιάς (κυρίως κούνιες) τοποθετημένα ελεύθερα. Οι υπόλοιποι 74 παρουσιάζονται περιφραγμένοι, έχουν ξύλινα όργανα αθλοπαιδιάς κατασκευής στην πλειονότητα τους το έτος 2004 και με συμβατότητα στις προδιαγραφές εξοπλισμού του ΕΛΟΤ EN 1176/1998.

Η ισχύουσα μέχρι σήμερα νομοθεσία με το ΦΕΚ 931/Β/2009 (Y.A. 28492/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 2029/Β/2014YA 27934/2014 και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, έθεσε νέο πλαίσιο και κανόνες για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών.

O ΟΠΑΝ του Δήμου Αθηναίων προχώρησε φέτος στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα ώστε να δύναται να προβεί στη συνέχεια, αξιολογώντας τα αποτελέσματα, είτε σε συντήρηση/αναβάθμιση είτε σε νέα μελέτη & ανακατασκευή των χώρων Παιδικών Χαρών ώστε να εναρμονιστούν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να καθίσταται ευχάριστη, δημιουργική και ασφαλής η λειτουργία τους.

Σήμερα στον Δήμο Αθηναίων υπάρχουν δύο χώροι με σήμα καταλληλότητας λειτουργίας όπως αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία, στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ.

Από τους υπόλοιπους, μόνο 14, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν πρόσφατα ανακατασκευαστεί κυρίως με χορηγίες (το 2015) και ορισμένοι από τους παλαιότερους είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, μπορούν να υποβληθούν για πιστοποίηση.

Το σχέδιο που υποβάλλουμε προβλέπει την σταδιακή πιστοποίηση 57 Παιδικών Χαρών μέχρι τα τέλη του 2018. Στο παρόν σχέδιο προβλέπεται χρηματοδότηση της αποκατάστασης 35 Παιδικών Χαρών ύψους 2 εκατ. ευρώ από τους προϋπολογισμούς του ΟΠΑΝΔΑ των ετών 2017 – 2018 – 2019.

Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να χρηματοδοτήσει τεχνικά έργα ανάπλασης και δημιουργίας Παιδικών Χαρών αλλά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι υφιστάμενες δεν μπορούν να ενταχθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο