“Σκληρό ροκ” για τα σκουπίδια της Αττικής

Φουντώνει η διαμάχη για το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής όσο πλησιάζει η συζήτηση του σχεδίου στο περιφερειακό συμβούλιο. Οι τόνοι για το σχέδιο που προωθεί η περιφερειάρχης Ρένα Δούρουανεβαίνουν με την αντίπαλη πλευρά να υποστηρίζει πως είναι εξίσου δαπανηρό, όσο οι τέσσερις διαγωνισμοί για αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας με ΣΔΙΤ που ακύρωσε.

Στην Περιφέρεια, όμως, επισημαίνουν πως με λιγότερα χρήματα κατασκευάζονται πιο σύγχρονες μονάδες και προωθείται μοντέλο που ενισχύει την ανακύκλωση και την επεξεργασία «κοντά στην πηγή». Μια εκτίμηση του συνολικού κόστους του σχεδιασμού δείχνει πάντως προς τα 400 εκατ. ευρώ.

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) θα ήταν θέμα συζήτησης στο σημερινό περιφερειακό συμβούλιο δεν επιβεβαιώθηκαν. Χθες, όμως, υπήρξε μια ακόμα κόντρα της σημερινής διοίκησης της περιφέρειας με τον τέως περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό.

Αφορμή ήταν η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (του διαδημοτικού συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής) με την οποία εγκρίθηκε η η προμελέτη για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στο Γραμματικό, η οποία θα διαχειρίζεται 80.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως (60.000 σύμμεικτα και 20.000 βιοαπόβλητα). Το κόστος κατασκευής της μονάδας, περί τα 60 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής Σγουρού, με το επιχείρημα πως είναι φθηνότερες οι μονάδες που πρόκειται να κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ, όπως της Ηπείρου.

Στην περιφέρεια απάντησαν πως επί θητείας του κ. Σγουρού προβλέπονταν η κατασκευή μονάδας στο Γραμματικό, με μικρότερες δυνατότητες επεξεργασίας (δηλαδή «λιγότερο πράσινη») και με κόστος που θα έφτανε τα 107 εκατ. ευρώ. Προσθέτουν πως η νέα μονάδα είναι μισής δυναμικότητας σε σχέση με αυτήν που σχεδίαζε η προηγούμενη διοίκηση, ενώ «το έργο περιλαμβάνει και μονάδα κομποστοποίησης, σχετικά με το ότι πρόκειται για έργο – πρότυπο με αυστηρότερους και φιλικότερους προς το περιβάλλον περιβαλλοντικούς όρους».

Οσοι αντιδρούν στο σχεδιασμό της περιφέρειας υποστηρίζουν πως «βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο» αφού παρουσίασε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν παρουσιάσει το σχέδιο! Το ΠΕΣΔΑ, όπως και τα αντίστοιχα σχέδια για τις άλλες περιφέρειες της χώρας, πρέπει να εγκριθεί μέχρι τέλος του έτους ώστε να κερδίσει η χώρα το χαμένο έδαφος και να μη χαθούν κοινοτικά κονδύλια.

Εκεί, όμως, επικεντρώνεται και η επιχειρηματολογία της πλευράς Δούρου: Στην περιφέρεια τονίζουν πως προχωρούν σε προμελέτες και άλλες ενέργειες ωρίμανσης του σχεδίου ώστε όταν εγκριθεί το περιφερειακό σχέδιο να είναι έτοιμοι για προκηρύξεις έργων. Επισημαίνουν πως το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα στο Γραμματικό αφού στη σχετική απόφαση του ΕΣΔΝΑ αναφέρεται πως «…η ως άνω προμελέτη συντάχθηκε, προκειμένου να είναι ώριμο το έργο και να μην τεθεί εν κινδύνω η χρηματοδότησή του, είναι δε ιδιαίτερα κρίσιμη για την υλοποίηση του υπό έγκριση ΠΕΣΔΑ…».

Η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας προσπάθησε να ενεργοποιήσει τους δήμους της Αττικής ώστε να δημιουργηθούν περισσότερο αποκεντρωμένες μονάδες. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.Μάλιστα, ενώ πολλοί δήμοι αποφεύγουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες αντιδρούν στο νέο σχεδιασμό με το επιχείρημα πως προβλέπει διατήρηση (και ενίσχυση) της Φυλής, καθώς και μονάδες σε νέους χώρους όπως το Σχιστό.

Επισήμως, πάντως, λεπτομερής σχεδιασμός για τις νέες μονάδες δεν έχει ανακοινωθεί. Θα υπάρχουν, όμως, δύο κατηγορίες: Μονάδες για προδιαλεγμένα σύμμεικτα απορρίμματα και μονάδες για τα υπολειμματικά σύμμεικτα, με μεσοπρόθεσμο στόχο τα οικιακά απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται να υφίστανται επεξεργασία από μικρότερες μονάδες (κομποστοποίηση, κλπ) σε δήμους ή ομάδες δήμων.

Φιλόδοξοι στόχοι έχουν τεθεί και για την ανακύκλωση με ενίσχυση του συστημάτων των μπλε κάδων, «πράσινα σημεία», κλπ. Προβλέπονται και τέσσερις χώροι διάθεσης υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για κάλυψη αναγκών σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο