ΣτΕ: Παράνομα τα δημοτικά τέλη του δήμου Αθηναίων στα στεγασμένα πάρκινγκ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθμ. 35 και 36/2017 αποφάσεις του, έκρινε ότι είναι παράνομο το ύψος των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του περασμένου έτους, που επέβαλε ο δήμος Αθηναίων στα στεγασμένα πάρκινγκ και συγκεκριμένα σε αυτά που έχουν επιφάνεια από 1.000 έως 6.000 τμ, ενώ παράλληλα, έκρινε νόμιμο το ύψος των δημοτικών τελών του περασμένου έτους για τα στεγασμένα γκαράζ του δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
Ειδικότερα, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει η Ένωση Επιχειρήσεων Σταθμών Αυτοκινήτων Αττικής και 57 επιχειρήσεις στεγασμένων πάρκινγκ και η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Ιδιοκτητών Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων.
Η μεν πρώτη Ένωση ζητούσε να ακυρωθεί η από 23.11.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων που καθόρισε για το 2016 τους συντελεστές του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων, η δε δεύτερη, Πανελλήνια Ένωση, ζητούσε να ακυρωθεί η ανάλογη απόφαση (7.12.2015) του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
Αναλυτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων είχε ορίσει ως προς τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων, τα δημοτικά τέλη στα 4,68 ευρώ/τμ, για επιφάνεια μέχρι 1.000 τμ, στα 2,34 ευρώ/τμ, για επιφάνεια από 1.000 έως 6.000 τμ και στα 2,81 ευρώ/τμ, για επιφάνειες άνω των 6.000 τμ.
Το ΣτΕ έκρινε ότι σύμφωνα με το νόμο 25/1975, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, ως προς τον καθορισμό των δημοτικών τελών των στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, που έχουν επιφάνεια από 1.000 έως 6.000 τμ, είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί ως προς αυτό το σκέλος.
Και αυτό, γιατί σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο δήμος Αθηναίων δεν μπορούσε για τους στεγασμένους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που έχουν επιφάνεια από 1.000 έως 6.000 τμ, να μειώσει τους συντελεστές των δημοτικών τελών, όπως έπραξε, αλλά μπορούσε να μειώσει (να αφαιρέσει) τα τετραγωνικά των χώρων εκείνων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού του δήμου (πχ σημεία ανόδου και καθόδου των αυτοκινήτων, οι υπόγειοι χώροι, κλπ).

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο