Στο νερό βρύσης στρέφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση – Άριστο το νερό της Αθήνας

Το πόσιμο νερό στην Ευρώπη θεωρείται υψηλής ποιότητας και μάλιστα η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη θέση για την ποιότητα του πόσιμου νερού της. Η ΕΥΔΑΠ καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της επενδύεις σε υποδομές και ελέγχους χαρίζοντας στην Αθήνα «βαθμό 10» στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Νομοθετική πρωτοβουλία από την ΕΕ

Τα πλεονεκτήματα του νερού της βρύσης σκοπεύει να αναδείξει η ΕΕ, η οποία προωθώντας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, αλλά και την πρόσβαση σ’ αυτό.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της ΕΕ διαθέτουν πολύ καλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, ωστόσο η Επιτροπή επιδιώκει να εγγυηθεί τη διατήρηση της υψηλής αυτής ποιότητας μακροπρόθεσμα προτείνοντας κανόνες οι οποίοι θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού χάρη στην προσθήκη νέων και αναδυόμενων ουσιών στον κατάλογο των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού (όπως η Legionella και τα χλωρικά άλατα).

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει μεταξύ άλλων καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με τα πλεονεκτήματα του νερού βρύσης, τις επιπτώσεις της χρήσης εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικά μπουκάλια και στην τσέπη των καταναλωτών και κυρίως σχετικά με την ποιότητα του νερού στον τόπο διαμονής τους. Μέρος της καμπάνιας αφορά και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και φορέων προκειμένου να ενθαρρύνουν την παροχή πρόσβασης σε πόσιμο νερό.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει εγκαταστάσεις για πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε δημόσιους χώρους, εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του τοπικού νερού και ενθάρρυνση των διοικήσεων και των δημόσιων κτιρίων να παρέχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών εξασφαλίζοντας ότι οι φορείς ύδρευσης παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερη ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση του νερού, τη διάρθρωση του κόστους, καθώς την τιμή ανά λίτρο επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση με την τιμή του εμφιαλωμένου νερού. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη μείωση της άσκοπης χρήσης πλαστικών υλικών και τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία θα προσφέρει στο κοινό εύκολη, φιλική προς τον χρήστη — μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου — πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την παροχή πόσιμου ύδατος στον τόπο που ζουν ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης.

Επιπλέον, η μικρότερη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά στην Ευρώπη να εξοικονομήσουν περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αν οι πολίτες αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης θα συμβάλουν και στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων που συνδέονται με το εμφιαλωμένο νερό, καθώς και των θαλάσσιων απορριμμάτων, δεδομένου πως τα πλαστικά μπουκάλια είναι ένα από τα συνηθέστερα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης που απαντώνται στις ευρωπαϊκές ακτές.

Άριστη η ποιότητα πόσιμου νερού της Αθήνας

Στην πρώτη θέση ως προς την ποιότητα πόσιμου νερού βρίσκεται η Αθήνα σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα του νέου Άτλαντα Αστικών Υδάτων για την Ευρώπη, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Αθήνα βαθμολογείται με «άριστα» (10) για την ποιότητα του πόσιμου νερού της και σε αυτό συμβάλει βέβαια η ΕΥΔΑΠ, η οποία επί τέσσερις δεκαετίες επενδύει στην παροχή πόσιμου νερού άριστης ποιότητας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές και με διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά, ώστε το νερό που πίνουν όλοι να είναι ένα από τα καθαρότερα νερά του κόσμου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω καθημερινών ελέγχων ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού που πραγματοποιούνται στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήριά της, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού. Για το λόγο αυτό, παρακολουθείται στενά η ποιότητα των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, όπως επίσης και η ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει.

Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ, στα οποία πραγματοποιούνται περίπου 120.000 μετρήσεις ετησίως, εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι χημικής ανάλυσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων που απαιτούνται κατά την ανάλυση των δειγμάτων νερού.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο