Καθιστική ζωή & παιδιά: Πώς επηρεάζονται οι σχολικές επιδόσεις

Ο καθιστικός τρόπος ζωής και η απουσία σωματικής δραστηριότητας μπορεί να έχει επιπτώσεις στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών που βρίσκονται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Έρευνα επιστημόνων από τα πανεπιστήμια Eastern Finland, Jyväskylä και Cambridge έδειξε ότι ο καθιστικός τρόπος ζωήςσυνδέεται με φτωχότερες ικανότητες ανάγνωσης, τα τρία πρώτα χρόνια του σχολείου, σε αγόρια 6-8 ετών.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις σχέσεις φυσικής δραστηριότητας και χρόνου καθιστικής ζωής με τις ικανότητες ανάγνωσης και αριθμητικής σε 153 παιδιά 6-8 ετών στις 3 πρώτες τάξεις του σχολείου.

Όπως φάνηκε, τα αγόρια που ασκούνταν λίγο και κάθονταν πολύ, είχαν τις φτωχότερες ικανότητες ανάγνωσης στις 3 πρώτες τάξεις.

Αντίθετα, τα υψηλά επίπεδα άσκησης σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα καθιστικής ζωής συνδέθηκαν με καλύτερες ικανότητες στην αριθμητική, στην πρώτη τάξη, μόνο στα αγόρια. Στα κορίτσια δεν σημειώθηκαν ισχυρές και σταθερές σχέσεις άσκησης και χρόνου καθιστικής ζωής με τις ικανότητες ανάγνωσης και αριθμητικής.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Εero Haapala, ο συνδυασμός χαμηλών επιπέδων μέτριας έως έντονης άσκησης και υψηλών επιπέδων καθιστικής ζωής θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα βλαπτικά για τις σχολικές επιδόσεις στα αγόρια, ενώ η αυξανόμενη άσκηση, η μείωση του χρόνου καθιστικής ζωής και ιδιαίτερα ο συνδυασμός τους μπορεί ενδεχομένως να βελτιώσει τις σχολικές επιδόσεις.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Journal of Science and Medicine in Sport.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο