Μεγάλα…πρόστιμα σε εμπόρους και καταστήματα

Πρόστιμα συνολικού ύψους 226.700 ευρώ επεβλήθησαν σε εμπόρους, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 1.504 επιχειρήσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2015 έως 31 Οκτωβρίου 2015, από τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τους 1.504 ελέγχους, το σύνολο των παραβάσεων έφτασε τις 220 περιπτώσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 226.700 ευρώ, για 51 περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εφορίες ενώ για 82 περιπτώσεις εκδόθηκαν πρωτόκολλα καταστροφής. Ειδικά γι’ αυτές τις 82 κατασχέσεις σημειώνεται ότι αφορούσαν στο σύνολό τους, 23.509 τεμάχια προϊόντων «μαϊμού». Τα εν λόγω είδη αφού διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν γνήσια, κατεστράφηκαν και υπεβλήθησαν στους εμπόρους τα ανάλογα πρόστιμα.

Στο μεταξύ, λόγω της θερινής περιόδου και της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε σημεία πώλησης υπό καθεστώς καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης συγκεκριμένων ειδών (κυλικεία πλοίων, σχολείων, πλαζ, νοσοκομείων κλπ) όπου διαπιστώθηκε ότι περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις επέδειξε παραβατική συμπεριφορά (ποσοστό 27,5%). Συνολικά ελέγχθηκαν 156 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 26.500 ευρώ για 43 παραβάσεις.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας, οι έλεγχοι ήταν κυρίως στοχευμένοι αλλά διενεργήθηκαν και κατόπιν καταγγελιών σε διάφορες περιοχές του Αττικής και της ευρύτερης περιφέρειας, «για την τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του Ν.4264/14 καθώς και την καταπολέμηση των φαινομένων του παραεμπορίου».

Το υπουργείο υπενθυμίζει στο καταναλωτικό κοινό αλλά και προς τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε χώρους που τελούν υπό καθεστώς καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης συγκεκριμένων ειδών (κυλικεία πλοίων, σχολείων, πλαζ, νοσοκομείων κλπ), ότι με την με αρ. πρωτ. 78649/23.07.2015 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’, αρ. 1581/2015 του ΦΕΚ, αντικαταστάθηκε το αρ. 137 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ. Στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι χώροι και τα είδη τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς διοικητικού καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή πώλησής τους καθώς και οι κανόνες τήρησης τιμοκαταλόγων κλπ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο