Προστασία δανειοληπτών σε ξένο νόμισμα: Τι αναφέρει η Κοινοτική οδηγία

Τη δυνατότητα να μετατρέψει το δάνειό του από ξένο στο δικό του νόμισμα (πχ. από ελβετικό φράγκο σε ευρώ) δίνει κοινοτική οδηγία που ενσωματώνεται με καθυστέρηση στην εθνική νομοθεσία.

Όπως προβλέπει η εν λόγω οδηγία, η αλλαγή νομίσματος θα μπορεί να γίνει όταν η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας υπερβαίνει το 20%.

Η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον δανειολήπτη για την υπέρβαση του μέγιστου ορίου διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ώστε να προχωρήσει σε μετατροπή νομίσματος.

Όπως σημειώνει η «Καθημερινή», το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ενσωματώνει την παραπάνω οδηγία αναμένεται να αποτρέψει έναν νέο γύρο «φούσκας» στεγαστικών δανείων και υπερχρέωσης νοικοκυριών, ενώ θα αποτρέπονται και εμπλοκές όπως αυτές που προκλήθηκαν με δανειολήπτες που είχαν συνάψει δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ο δανειολήπτης μπορεί να αποπληρώσει πρόωρα την οφειλή του και να τύχει μείωσης του συνολικού κόστους της πίστωσης σε ό,τι αφορά τόκους και επιβαρύνσεις. Αν όμως έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο, ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζημίωση που θα υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο