Μνημόνιο Συνεργασίας Β.Ε.Α – Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπέγραψαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Κοινές δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ Το μνημόνιο, μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων, αφορά δράσεις, όπως: Η από κοινού […]

The post Μνημόνιο Συνεργασίας Β.Ε.Α – Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου appeared first on ΑΘΗΝΑ 9,84.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις