Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 133115/17-06-2020 Ανακοίνωσης

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 133115/17-06-2020  Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριάντα οκτώ (38) ατόμων, χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020 καθώς και ο πίνακας απορριπτέων των ως άνω κωδικών.

<!–break–>

Δείτε παρακάτω:

Ημερομηνία: 

Τρι, 07/07/2020 – 09:00

Συνημμένο Μέγεθος
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 412.07 KB
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 624.45 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 161.71 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις