Ανασυνταχθείς Πίνακας Αποτελεσμάτων κωδικού θέσης:109, ειδικότητας: ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και Ανασυνταχθείς Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 269345/22-10-2019 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 4/2019

Δημοσιεύονται ο Ανασυνταχθείς Πίνακας Αποτελεσμάτων κωδικού θέσης:109, ειδικότητας: ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ καθώς και ο Ανασυνταχθείς Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 269345/22-10-2019 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 4/2019,  που αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων.

<!–break–>

Δείτε ολόκληρη την υπ’ αριθ. πρωτ. 269345/22-10-2019 Ανακοίνωση.

 

Δείτε παρακάτω:

Ημερομηνία: 

Τρι, 07/07/2020 – 09:15

Συνημμένο Μέγεθος
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 465.66 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 161.14 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις