20/01/2021: “Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 292880/30-12-2020 Ανακοίνωσης”

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ. 292880/30-12-2020 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021.

<!–break–>

Δείτε παρακάτω:

Ημερομηνία: 

Τετ, 20/01/2021 – 09:35

Συνημμένο Μέγεθος
Κωδικός θέσης 101: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 329.99 KB
Κωδικοί θέσεων 102: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 353.19 KB
Κωδικός θέσης 103: ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 326.65 KB
Κωδικός θέσης 104: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 320.25 KB
Κωδικός θέσης 105: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 318.81 KB
Κωδικός θέσης: 106: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 332.66 KB
Κωδικός θέσης 107: ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 326.71 KB
Κωδικός θέσης 108: ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 328.34 KB
Κωδικός θέσης 109: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 330.01 KB
Κωδικός θέσης 110: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 325.42 KB
Κωδικός θέσης 111: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 344.3 KB
Κωδικός θέσης 115: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 366.68 KB
Κωδικός θέσης 116:ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 418.1 KB
Κωδικός θέσης 117: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 343.16 KB
Κωδικός θέσης 118: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 360.76 KB
Κωδικός θέσης 119: ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 346.99 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις