Σύνταξη Στρατολογικού Πίνακα Κλάσεως 2026

Καλεί τους γραμμένους στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αθηναίων που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 και ακολουθούν τη στρατολογική κλάση 2026, να αποστείλουν στο Τμήμα Μητρώου Αρρένων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, (ηλεκτρονική διεύθυνση t.mitroou.arrenon@athens.gr) ή στο φαξ 210 3722 305, από την Φεβρουαρίου μέχρι την 15η Μαρτίου 2021 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, παρ. 4, όπου θα δηλώνουν τις γραμματικές γνώσεις τους καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας τους.

<!–break–>

Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για να καταχωριστούν στον Στρατολογικό Πίνακα Κλάσεως 2026 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, Ν. 2119/93.

Προς αποφυγή της προσέλευσης στην Υπηρεσία λόγω της πανδημίας, σας επισυνάπτουμε Υπεύθυνη Δήλωση με προτυπωμένο κείμενο για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Παρακαλούμε για την συμπλήρωση και αποστολή της στην υπηρεσία μας.

Ημερομηνία: 

Τετ, 20/01/2021 – 10:40

Συνημμένο Μέγεθος
Υπεύθυνη Δήλωση 45 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις