Ο Δήμος Αθηναίων δεν απέδειξε ότι του ανήκουν τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Συνταγματική, νόμιμη  και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι η μεταβίβαση των 137 από τα συνολικά 228 
διαμερισμάτων  του προσφυγικού συνοικισμού (προσφυγικά) στη Λεωφόρο
Αλεξάνδρας που έγινε από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμεία Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αποφάνθηκε το Συμβούλιο της
Επικρατείας και απέρριψε την αίτηση του Δήμου Αθηναίων, καθώς δεν
απέδειξε ότι έχει την κυριότητα των ακινήτων αυτών.
         
Όπως είναι γνωστό το συγκρότημα των διαμερισμάτων του προσφυγικού
συνοικισμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (απέναντι από το γήπεδο του
Παναθηναϊκού) είναι χαρακτηρισμένο «νεώτερο μνημείο»  από έτος 2003.
         
Σύμφωνα με το ΣτΕ (507/2018), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αθηναίων η οποία ελήφθη την 16η Απριλίου 1940 παραχωρήθηκε δωρεάν
στο Δημόσιο η εν λόγω έκταση  των 17.215 τ.μ. στην περιοχή των
Αμπελοκήπων που περικλείεται μεταξύ των οδών
Δεγλερή-Τριχωνίδος-Δημητσάνας- Κορώνειας – Κούζη – Λεωφóρο Αλεξάνδρας,
για την ανέγερση προσφυγικών κατοικιών. Το 1933 ξεκίνησε η ανέγερση των 8
πολυκατοικιών (228 διαμερισμάτων).
         

Ο Δήμος Αθηναίων είχε προσφύγει στο ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι η μερική
μεταβίβαση  των ακινήτων που έχει στην κυριότητά του, δηλαδή των 137
διαμερισμάτων, στο ΤΑΥΠΕΔ  είναι αντίθετη στο άρθρο 17 του Συντάγματος
και την ΕΣΔΑ που προστατεύουν την περιουσία, καθώς δεν καταβλήθηκε η
προβλεπόμενη αποζημίωση στην δημοτική αρχή. Ακόμη, ο Δήμος Αθηναίων
υποστήριζε ότι ουδέποτε απώλεσε την κυριότητα των επίμαχων ακινήτων.
         
Οι σύμβουλοι της Επικρατείας δεν αποδέχθηκαν τους ισχυρισμούς του Δήμου
Αθηναίων ότι τα ακίνητα του προσφυγικού συνοικισμού ανήκουν στην
κυριότητά του. Και αυτό γιατί ο Δήμος Αθηναίων δεν απέδειξε την
κυριότητα επί των συγκεκριμένων ακινήτων, αλλά ούτε προσκόμισε  κάποια
απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων που να του αναγνωρίζει το δικαίωμα
κυριότητας. Εξάλλου, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας η κυριότητα των
ακινήτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, που ένα
θέλει μπορεί να προσφύγει ο εν λόγω Δήμος.
         
Κατά συνέπεια δεν προκαλείται καμία βλάβη στα συμφέροντα του Δήμου σημειώνει το ΣτΕ, αφού τα ακίνητα αυτά δεν είναι δικά του.
         
Παράλληλα, οι  σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τον ισχυρισμό του Δήμου
Αθηναίων ότι παράνομα μεταβιβάστηκαν μερικά από τα ακίνητα στο ΤΑΠΙΠΕΔ,
καθώς είναι χαρακτηρισμένα «νεώτερα μνημεία» και σύμφωνα με το Σύνταγμα
(άρθρο 24), τις διεθνείς  συμβάσεις των Παρισίων (ν.1126/1981) και της
Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομίας της Ευρώπης
(ν. 2039/1992) δεν μπορεί να διασπάται η ενότητα των μνημείων.
         
Επισημαίνεται στην απόφαση του ΣτΕ ότι από μόνη της η μεταβίβαση των
ακινήτων αυτών στο ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς να εγκρίνεται οποιαδήποτε επέμβαση σε
αυτά, αλλά και βασικά χωρίς να αποχαρακτηρίζονται  από μνημεία, είναι
νόμιμη.
         
Μόνο η μεταβολή τους ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν συνεπάγεται την άρση
της προστασίας του συνόλου του μνημείου, καταλήγουν οι σύμβουλοι
Επικρατείας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο